حسین قدیری
حسین قدیری

در باره

مرکز آموزش بستری برای ارتقا سطح علوم جامعه در راستای رونق تولید
مرد
Iran (Islamic Republic of)

پیوندهای اجتماعی